Thursday, 25 October 2012

Menulis

"Hidup ini adalah anugerah yang perlu dihargai. Menulis itu resah yang bahagia, duka yang indah."

A Samad Said

No comments:

Post a Comment